אלישבע אוה, מרים ועמנואל ליד הבית בצהלה
מרים רוזן והרץ רפפורט 1981
מרים עם מנו ומאיה
מרים עם חמישה משמונת נכדיה_ רעות, בעז וגלעד דימנד, נועם ויונתן רוזן
מרים עם דריה מושלי-רוזן, נועם רוזן, אוה ושמרי דימנד, רעות בעז וגלעד דימנד
מרים ונועם רוזן
מרים ואוה
מרים ואוה בגרמניה 1991
מרים בעיר הולדתה האם בגרמניה 1991
מרים בביקור בקליפורניה
מרים אוה ומנו, יוני 1953
מנו ואוה על השביל בצהלה
לאקי ברחוב שמגר
יהודה רוזן מבקר בגן מרים ברחוב שמגר
יהודה ומרים
חתונת יהודה ומרים 1949
חזית הבית ברחוב שמגר
דריה מושלי-רוזן, נועם, יונתן, מאיה ומיקה רוזן, אוה ושמרי דימנד, רעות, בעז ,גלעד ושחר דימנד
גן יהודה
ביקור בבית החדש בצהלה
אמא עם בעז וגלעד
אומה על המרפסת בצהלה
אוה מנו ואומה
אוה ומנו 2018
אוה ומנו 1956
אבן הזיכרון בגן יהודה
מרים רוזן עם לוצי מנדל (אומה)