תעודות שוטר מיוחד של רות ויהוה קרין מהמשמר האזרחי 1974
הענקת אות ההגנה לחברי אירגוני המחתרת טרם קום המדינה.
תעודות חברי ההגנה - יהודה ורודה (רות) קרסוצקי 1947
ברכת שנה טובה של רות ויהודה קרין מהתקופה בה עדיין היו שולחים "שנות טובות".
תעודה מעירית בני ברק
תמונת פרידה מיהודה קרין בניגריה בתם השליחות 1963
שולחן כתיבה של פרי
פינת עבודה של יהודה קרין
פינת המוסיקה
חדר המגורים
הסלון
הול
הול ופרוזדור
רודה קוה (רות קרין) בת 24 מקבוצת מייסדי קיבוץ עין שמר 1935 - רישום פחם. את הרישום צייר חבר קיבוץ עין שמר שעלה ביחד עם רודה מפולין ב-1930. שמו היה איגנץ.
1946 הנחת אבן פינה למעון ארגון אמהות עובדות בבני ברק. רודה קרסוצקי שלישית משמאל. לימינה בבה אידלסון יו״ר מועצת הפועלות בהסתדרות ואח״כ יו״ר הכנסת מטעם מפלגת מפא״י