קלרה מבקרת את יהודה בביריה
יהודה ניצן
עם חיים ברלב באגודת צוות - ארגון גימלאי צהל
משפחת ניצן הצעירה בהרכב מלא. 1954 קלרה, שושי דיתי ויהודה ניצן.
מצודת ביריה 1945
יהודה עם חיים הרצוג בימי רסקו
יהודה ניצן לוחץ ידיים עם אריק שרון בחנוכת אתר גבעת שמן 1996
יהודה מושיט יד ליהושע רבינוביץ בטקס המוצר המצטיין
יהודה יושב ליד המחשב הראשון של צהל 1959
יהודה הצעיר במדי בני עקיבא ליד הבית ברחוב ארלוזורוב בחיפה.
יהודה בלום מדריך בבני עקיבא במצעד בתל אביב למען הגיוס
יהודה בלום בן חמש 1928
יהודה (משמאל) עם האחים לבית ברט יעקב ברט ובעלה של תמר _ דב רייכמן.
חברי מטה הפלמח 1947 יהודה ניצן שלישי מימין.
חברי ביריה בעבודה 1945
המחלקה הדתית ביריה 1945, יהודה ניצן ראשון מימין
הזוג קלרה ויהודה בשנת 1944
בית משפחת ניצן ברחוב אבישי 8 צהלה 1952
בית כנסת עתירת יצחק 1964
בית כנסת עתירת יצחק 2020
ביקור של יצחק רבין במפעל השטיחים