תמונת הזוג גילוץ
שלמה ספורטאי
שלמה ורות
שלמה גילוץ
שלמה במדים של קורס קצינים בריטי בשנת 1930
הזוג גילוץ בפוטו
1989_רות עם עמית ורעות
שלמה עם כרמית בחנוכה_1990
שלמה כרמית ורעות_1989
שלמה ורעות_1991
שלמה וכרמית בפינת אוכל_1984
שלמה ובלה_1988
רעות מתעמלת עם שלמה_95
רות שלמה רעות_1997
רות ושלמה_פורים_1955
רות ושלמה בשלג_1995
רות, סאני, רות_1998
רות וצירל על המרפסת_1982
רות ונירית
רות, גידי, שלמה_שבטה_1962
נעם, יעל ושלמה על הנדנדה_1980
יעל, שלמה ונעם_1997
הראל, מימי, רותי ושלמה רוקדים בחתונה_1970
דברה, מנחם, מימי, הראל וצחי_1971
אוכלים קווקר - שלמה ונירית_1990
אבא ורעות במרפסת האחורית
אבא ורעות בהתעמלות בוקר_1992
1993_שלמה ורות
1993_רות ורעות
1991_רות והראל
1984_שלמה עם כרמית
1968_למחרת מסדר כנפיים עם ההורים